மைனா-அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய படம்

தமிழ் சினிமாவில் எத்தனையோ காதல் திரைப்படம் வந்திருந்தாலும், இதுவரை யாரும் கானாத திரைக்கண்னோட்டம் தான் இந்த மைனா திரைப்படம், இந்தப்படத்தின் ...
Read More